Makers Passport

Makers Passport

Een paspoort om je persoonlijke groei als maker bij te houden.

Deze documenten zijn het resultaat van 10 jaar ervaring met het werken met en voor kinderen in een STEM context buiten het formele onderwijs. Ze werden ontwikkeld voor MaakBib in samenwerking met Ingegno door dr. Maria-Cristina Ciocci.

Wat?

Druk het Makers Passport in A5 formaat en recto verso af.

Druk de bestemmingspagina’s meerdere keren af, bv. ga voor 10 activiteiten.

Bind alle blaadjes in met ringen aan de linkerrand om boekjes te maken.

Er worden in het Makers Paspoort een aantal principes, definities en kernwoorden meegegeven.

De bestemmingspagina’s zijn bedoeld als reflectie instrument bij een specifieke activiteit.

stap2

In het begin van een traject vult de deelnemer de vaardigheden pagina’s in, deze dienen als nul-meting.

stap2

Na enkele reizen, bv. 10, wordt de meting herhaald.

Bij deelname en voltooiing van elke activiteit (bestemming) kan de begeleider deze bestemming stempelen. De kinderen verzamelen stempels zoals een reiziger stempels op haar/zijn paspoort verzamelt.

Waarom?

Kennis en vaardigheden zijn nauw verbonden met de situatie waarin deze worden opgedaan of toegepast. Reflectie is noodzakelijk om opgedane kennis te verankeren en opent de weg naar het verankeren van algemene abstracte kennis vertrekkend uit specifieke contextgebonden ervaringen.

Het doel van het Makers Passport is om kinderen in staat te stellen over hun persoonlijke groei te schrijven en te reflecteren, terwijl ze hun uitdagingen voltooien. Daarnaast is het ook een tool voor informele beoordeling.

STEM-activiteiten zijn ontworpen om zowel inductief (inventief) denken alsook deductief denken te bevorderen. Bij het eerste zijn de ontworpen stukken uniek, bij het andere zijn resultaten vergelijkbaar, maar constructies en materialen kunnen anders zijn. Terwijl kinderen zich in het STEM-proces engageren, worden ze aangemoedigd om samen te werken met anderen, te plannen, te ontwerpen, te bouwen, modellen te testen en ontwerpen te verbeteren.

Extra hulpmiddelen

Om het ontwerpproces tijdens een activiteit in kaart te brengen en/of gaande te houden kunnen de bestemmingspagina’s aangevuld worden met eenvoudige hulpbladzijden zoals in de volgende templates.

  • Start met het uithangen van de Ontwerp Cyclus stap2
  • Geef elke deelnemer ofwel een stapel klad papier of een kopie van de spiekbriefjes Hulp Ontwerp Proces - pdf hulp1 hulp2
    Indien je dit document wilt aanpassen naar een eigen versie, kan je het bronbestand hier downloaden: Hulp Ontwerp Proces - pptx
  • Voor de begeleiders: hulpvragen
    Dit zijn enkele vragen die kunnen helpen om het kritisch denken van de deelnemers te ondersteunen, stimuleren, … . Dit document is gebaseerd op de theorie van Bloom’s Taxonomy voor het hoger orde denken.

Downloads

Makers Passport: Download


Bestemmingspagina's: Download


Ontwerp Cyclus: Download


Spiekbriefjes bij het ontwerpen: Download


Hulpvragen bij het begeleiden: Download